Đo vẽ chuyển mục đích sử dụng đất tại Huyện Thủy Nguyên (12/04/2021)

Huyện Thủy Nguyên có hơn 20 xí nghiệp, nhà máy, hàng trăm cơ sở sản xuất – kinh doanh, và có dự án đầu tư chỉnh trang hạ tầng đô thị một cách mạnh mẽ vài văm trở lại đây. Chuyển đổi mục đích sử dụng đất thuộc một số khu vực trung tâm Thị trấn Minh Đức – Thủy Nguyên đang được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Một trong những thành phần hồ sơ không thể thiếu trong hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất chính là bản vẽ hiện trạng sử dụng đất của chính thửa đất đó. Để có được bản vẽ và được cơ quan nhà nước duyệt thì quý khách hàng cần liên hệ với công ty có chức năng đo đạc uy tín như Địa Chính Hải Phòng.

Địa chính Hải Phòng là đơn vị chuyên đo vẽ lập bản vẽ hiện trạng nhà đất nhằm phục vụ chuyển mục đích sử dụng đất từ đất vườn sang đất thổ cư, đất ở đô thị, đất ở nông thôn, hoặc chuyển mục đích từ đất lúa sang đất sản xuất – kinh doanh tại Hải Phòng.

  • Tên dự án: Đo đạc, lập bản vẽ hiện trạng sử dụng đất
  • Địa điểm: Thị trấn Minh Đức – Thủy Nguyên – Hải Phòng
  • Thời gian: ngày 12.4.2021
  • Đơn vị thực hiện: Địa Chính Hải Phòng

Để thực hiện công việc đo vẽ chuyển mục đích cho khách hàng, chúng tôi thực hện các nội dung theo quy trình dưới đây:

  • Tiếp nhận yêu cầu đo đạc qua điện thoại
  • Chát tư vấn chuyên sâu qua tin nhắn
  • Báo phí dịch vụ đo đạc Địa Chính Hải Phòng
  • Điều khoản nội dung hợp đồng đo đạc.
  • Hẹn thời gian và địa điểm đo đạc thửa đất trên thực địa

Kết quả bàn giao: Bản vẽ hiện trạng sử dụng đất

Sau đo vẽ, Địa Chính Hải Phòng bàn giao cho khách hàng bản vẽ hiện trạng sử dụng đất của thửa đất, có dấu pháp nhân đơn vị cùng các hồ sơ tài liệu liên quan đến thửa đất. Quý khách hàng có thể tự mình cầm bản vẽ hiện trạng đo đạc này và tờ khai làm thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất.

Trong trường hợp, quý khách hàng không có thời gian hoặc không có kinh nghiệm khai tờ khai; Địa Chính Hải Phòng cung cấp dịch vụ “Dịch vụ chuyển mục đích sử dụng đất trọn gói tại Hải Phòng”

Trả lời