BẢN VẼ HIỆN TRẠNG NHÀ ĐẤT LÀ GÌ ?

Bản vẽ hiện trạng vị trí là tài liệu để xác định tính xác thực khu đất hay nhà ở ở thời điểm hiện tại, để phản ánh tình hình sử dụng đất của chủ sở hữu. Bản vẽ được lập dựa trên những cơ sở, theo các quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Việc đo vẽ lập bản đồ hiện trạng cho vị trí nhà đất, nhà ở được tiến hành phụ thuộc vào khu vực chưa có hay đã có nền bản đồ địa chính có tọa độ. Bản đồ hiện trạng vị trí khác với bản đồ trích đo thửa đất.

Lập bản vẽ hiện trạng vị trí là bước cần thiết để thực hiện các thủ tục Xin phép xây dựng, cấp đổi lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cấp mới lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hoàn công nhà ở, tách thửa, hợp thửa. Trong một số trường hợp khác, đo đạc lập bản vẽ hiện trạng nhà đất còn phục vụ công tác giải quyết tranh chấp đất đai như: phân chia thừa kế, giải quyết tranh chấp mốc ranh, xác định nhà đất/ giấy chứng nhận đã cấp có bị lấn ranh/chồng ranh …

QUY TRÌNH ĐO VẼ LẬP HIỆN TRẠNG NHÀ ĐẤT

Để đo vẽ lập bản vẽ hiện trạng nhà đất nhanh và chính xác, cần tuân thủ những quy định thông tư số 25/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài Nguyên Môi Trường quy định các yêu cầu kỹ thuật cơ bản của việc lập, chỉnh lý, quản lý, sử dụng bản đồ địa chính và trích đo địa chính thửa đất và thông tư số: 42/2014/TT-BTNMT ban hành kèm theo thông tư này Định mức kinh tế – kỹ thuật thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất.

Mỗi đơn vị có chức năng đo đạc, đều xây dựng cho mình một quy trình làm việc rõ ràng. Hiện tại, Địa Chính Hải Phòng đang áp dụng các bước sau để thực hiện hoạt động đo vẽ lập bản đồ hiện trạng nhà đất cho khách hàng sử dụng dịch vụ. 

1. Xác định yêu cầu đo vẽ, mục đích đo vẽ khách hàng

Hoạt động đo đạc trong lĩnh vực nhà đất rất rộng như: đo vẽ chuyển mục đích sử dụng đất, đo vẽ phục vụ tách thửa đất, đo vẽ xin giấy phép xây dựng, đo vẽ cắm mốc ranh… Trên thực tế trong quá trình làm việc và tiếp xúc với khách hàng, nhiều anh/chị không hiểu rõ mục đích cũng như cách sử dụng của các loại bản vẽ đo đạc.

Một số trường hợp khi tiếp nhận yêu cầu đo vẽ là: tách thửa đất nhằm mục đích tặng cho con cái, nhưng qua trao đổi thì được biết mảnh đất không đủ diện tích tối thiểu để tách thửa. Muốn tách được, phải bắt đầu từ công việc đo vẽ chuyển mục đích, từ đất vườn sang đất ở đô thị.

Xem thêm:

Việc nắm bắt thông tin, yêu cầu và mục đích sử dụng bản vẽ đo đạc giúp chúng tôi có sự chuẩn bị chủ động về nhân sự kĩ thuật viên giỏi – có kinh nghiệm tham gia đo đạc và thiết bị máy đo đạc, trắc địa phù hợp vào công việc đo đạc. Mặt khác, giúp chúng tôi xem xét khả năng trong phạm vi có thể thực hiện được hay không ? Chúng tôi có quyền đơn phương từ chối một số đề nghị đo đạc can thiệp làm sai lệch kết quả, và/hoặc có thể dẫn chiếu đến vi phạm pháp luật khác.

2. Yêu cầu khách hàng gửi tài liệu, hồ sơ hiện có 

Địa Chính Hải Phòng luôn đề cao tính trung thực và chính xác cũng như minh bạch các thông tin. Chúng tôi đề nghị quý khách hàng gửi trước cho đơn vị đo đạc thẩm định hồ sơ, tài liệu hiện có làm cơ sở cho việc kiểm tra dữ liệu. Các tài liệu hay gặp mà chúng ta thường hay gặp như: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền trên đất (gọi tắt là sổ hồng), Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ cũ), Tờ đo trích lục, bằng khoán, tờ kê khai sử dụng đất 1999….

Sau khi nhận các thông tin từ phía khách hàng, chúng tôi tiến hành tra cứu trên dữ liệu bản đồ quy hoạch hiện hành của quận/huyện hoặc từng phân khu chức năng đã được quy hoạch từ cơ quan quản lý nhà nước công bố. Việc tra cứu hồ sơ tài liệu phục vụ cho kết quả đo đạc được chính xác cũng như có ý nghĩa rất lớn trong phạm vi công việc được thỏa thuận với khách hàng. Trong một số trường hợp, khách hàng chưa có những giấy tờ bản vẽ thể hiện số tờ, số thửa mảnh đất. Chúng tôi sẽ kiểm tra đo vẽ trên thực địa theo yêu cầu của người chỉ ranh đất. 

3. Phản hồi thông tin, báo kết quả tra cứu dữ liệu đất đai

Tùy vào yêu cầu của dịch vụ đo vẽ, việc lập bản vẽ hiện trạng nhà đất cần tuân thủ tính chính xác. Lấy ví dụ như trong quá trình đo đạc lập bản vẽ hiện trạng chuyển mục đích sử dụng đất, có trường hợp trên bản vẽ mô tả tại Trang 3 bản sổ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có thể hiện phía trước đất có con mương thoát nước và có lộ giới quy hoạch đường giao thông vào trong đất. Tuy nhiên, trong quá trình đo đạc tại thực địa thì con mương thoát nước đã được chủ sở hữu đan ống cống hộp và lấp đất phía trên làm thay đổi hiện trạng sử dụng đất. Do vậy cần phải khôi phục hiện trạng ban đầu thửa đất trước khi đo vẽ lập bản đồ đo đạc.

Hay như việc kiểm tra đối chiếu kết quả từ dữ liệu đất đai giúp chúng tôi biết được mật độ xây dựng, diện tích xây dựng, hệ số sử dụng đất…trong việc xin giấy phép xây dựng. Tại Hải Phòng, rất nhiều trường hợp khách hàng muốn xây dựng hết phần diện tích thửa đất. Tuy nhiên, đối chiếu với bản đồ quy hoạch và quy định pháp luật hiện hành, chúng tôi tư vấn và giúp khách hàng hiểu rõ về kết quả dịch vụ đo đạc.

4. Báo phí dịch vụ, hợp đồng dịch vụ đo đạc

Trên cơ sở yêu cầu từ phía khách hàng và năng lực cung cấp dịch vụ từ phía đơn vị, chúng tôi báo phí dịch vụ đo đạc. Giá dịch vụ đo đạc lập bản vẽ hiện trạng nhà ở, đất ở tại Hải Phòng mà chúng tôi áp dụng có đơn giá tạm tính sau đây:

  • Đơn giá: 4,500,000đ (từ 50 – 100 m2)
  • Đơn giá: 5,000,000đ (từ 100 – 300 m2)
  • Đơn giá: 5,500,000đ (từ 300 – 500 m2)
  • Đơn giá: 6,000,000đ (từ 500 – 1,000 m2)
  • Đơn giá: 8,000,000đ (từ 1,000 – 3,000 m2)
  • Đơn giá: 9,000,000đ (từ 3,000 – 10,000 m2)

Bảng giá tính phí dịch vụ đo đạc lập bản vẽ hiện trạng được chúng tôi xây dựng dựa trên Quyết định số: 45/2019/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng đơn giá đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

nút button xem ngay màu đỏ của địa chính hải phòng

6. Chốt thời gian và địa điểm đo đạc

Do địa bàn và thời gian hoạt động, tùy theo hoàn cảnh mà chúng tôi bố trí nhân viên kĩ thuật, thiết bị máy đo đạc chuyên dụng đến địa điểm tiến hành các công việc theo nội dung thỏa thuận. Tùy theo một số loại hình dịch vụ đo vẽ hiện trạng có yêu cầu các hộ liền kề thửa đất ký giáp ranh đất.

MẪU BẢN VẼ HIỆN TRẠNG NHÀ ĐẤT 

Sau khi kết quả đo đạc, dự vào những kết quả thu thập – đối chiếu cơ sở dữ liệu, chúng tôi tiến hành lập bản vẽ hiện trạng nhà đất, kiểm tra đóng dấu pháp nhân gửi quý khách hàng. Trong điều khoản thỏa thuận dịch vụ của hợp đồng, thường công việc sẽ kết thúc khi khách hàng thanh toán phần phí dịch vụ đo vẽ còn lại (nếu có) và chúng tôi bàn giao bản vẽ cho khách hàng. 

Mẫu bản vẽ hiện trạng nhà đất tại đơn vị Địa Chính Hải Phòng

Trong một số trường hợp cần bản vẽ cần kiểm tra đối chiếu nội nghiệp, lấy dấu nội nghiệp từ Văn Phòng Đăng Ký Đất Đai Thành phố, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất, Trung tâm phát triển quỹ đất các quận/huyện; quý khách hàng có thể ủy quyền cho chúng tôi thực hiện. 

dịch vụ ĐO VẼ HIỆN TRẠNG NHÀ ĐẤT tại hải phòng

Hoạt động đo vẽ lập bản đồ hiện trạng nhà đất của Địa Chính Hải Phòng tại khu vực Hải Phòng là thường xuyên. Chúng tôi nhận thực hiện các dịch vụ đo đạc tại 15 quận huyện của Hải Phòng. Quý khách hàng, cô bác và anh chị có thể tham khảo các liên kết nhanh dịch vụ thông qua các bảng biểu, thống kê sau: 

CAM KẾT CỦA CHÚNG TÔI VỀ HOẠT ĐỘNG ĐO ĐẠC ĐỊA CHÍNH

Địa Chính Hải Phòng là một trong những địa chỉ mà Quý vị khách hàng có thể an tâm khi cần lập bản vẽ hiện trạng vị trí tại Hải Phòng hiện nay. Chúng tôi luôn mang đến một dịch vụ chuyên nghiệp với các cam kết:

 • Bản vẽ đầy đủ dấu thẩm định bản vẽ của cơ quan chức năng có thẩm quyền cấp.
 • Bản vẽ được lập ra thể hiện đầy đủ, chính xác những thông tin trên bản vẽ như: Số tờ, số thửa, lộ giới, diện tích đất, quy hoạch sử dụng đất hiện nay, tài sản gắn liền trên đất đã được công nhận hoặc chưa công nhận cũng như các thông tin vấn đề còn vướng mắc với khu đất hiện tại.
 • Hoàn tất và bàn giao bản vẽ đúng hẹn đã thỏa thuận với khách hàng.
 • Chúng tôi cam kết chi phí dịch vụ hợp lý, bảo mật hoàn toàn mọi thông tin, tránh tình trạng tranh chấp, gây ra những bất lợi cho Quý khách hàng.
 • Chịu trách nhiệm và thay mặt Quý khách hàng nộp hồ sơ, các lệ phí liên quan, bàn giao giấy tờ liên quan tới tay khách hàng.
 • Hỗ trợ tư vấn tận tình, chu đáo các quy trình, thủ tục liên quan.

CÁC HOẠT ĐỘNG ĐO VẼ HIỆN TRẠNG NHÀ ĐẤT